3
دیروز شماری از بهترین خلبان های جهان در لاس وگاس آمریکا در مسابقه آکروبات هوایی باهم رقابت کردند، اما شرایط آب و هوایی اجازه نداد تا مسابقه آن طور که پیش بینی می شد، پیش برود.
2
افتتاح پل طبیعت بزرگترین پل گردشگری در ایران بر روی بزرگراه مدرس تهران و اتصال مجموعه گردشگری عباس آباد را به بوستان طالقانی! /برای ویدیو های بیشتر در صفحه ف...
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments