0

آمازون اکنون به اندازه یک کشور کوچک، کارمند دارد

admin (#1) 688 days ago جهان amazon employee All http://www.1pezeshk.com   Discuss  | Add To 
تعداد کارمندان شرکت آمازون از جمعیت ۶۳ کشور جهان بیشتر شده است.

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.