1

صافی گرافینی آب دریا را به آب آشامیدنی تبدیل می کند

admin (#1) 591 days ago جهان drinking water sea All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
تیمی از محققان در بریتانیا موفق به ساختن یک فیلتر گرافینی شده است که می تواند نمک را از آب دریا بزداید و آن را به آب آشامیدنی تبدیل کند.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.