3

فروشنده نامزد اسکار شد

admin (#1) 511 days ago جهان the salesman asghar farhadi oscar All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان معرفی شد.
What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.