-2

مردم در سال ۲۰۱۷ چه چیزی را بیشتر گوگل کردند؟

admin (#1) 625 days ago تکنولوژی google search All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
بی‌بی‌سی در انتهای سال ۲۰۱۷ نگاهی کرده به اسامی یا عباراتی که که مردم در سال ۲۰۱۷ بیش از هر چیز دیگر درباره‌شان کنجکاو بودند و به سراغ گوگل رفتند تا بیشتر بدانند

Comments

Who Upvoted this Story

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.