1

مظنون اصلی کشتار در کلوپ رینای استانبول دستگیر شد

admin (#1) 518 days ago جهان istanbul attack isis All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
رسانه های ترکیه گزارش می دهند که مظنون اصلی در کشتار شب سال نو استانبول دستگیر شده است.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.