1

چه اتفاقی می افتد اگر ترامپ ببازد

admin (#1) 535 days ago جهان trump election clinton All http://ir.voanews.com   Discuss  | Add To 
شبکه جهانی بی بی سی در مطلبی مفصل و تحلیلی می گوید که دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا را به استثنایی ترین رویداد سال بدل کرده است. این مطلب یادآور شده است که انتخابات امسال، انتخابات ترامپ است، حتی اگر ببازد و بویژه اگر که ببازد.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.