-1

گفتگو با راننده ایرانی که به بازیکن فوتبال آمریکایی کمک کرد

admin (#1) 813 days ago جهان persian uber driver All http://www.bbc.com   Discuss  | Add To 
شریس رایت، بازیکن فوتبال آمریکایی می خواست با تاکسی از شیکاگو به بوفالو برود، مسافتی ۹۰۰ کیلومتری. او دوبار هم تلاش کرد اما جواب نه گرفت. سومین درخواستش به هدف خورد و هادی عبدالهیان که نیمه وقت روی تاکسی کار می کند حاضر به این کار شد. خبرنگارمان هادی نیلی با او صحبت کرده است.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Linkomink?

Linkomink is a sister website of chizomiz.biz & due to its popularity we've decided to have its on its own website.